Support Miané

God is in haar midde; sy sal nie wankel nie: God sal haar help, en dit vroegtydig.  Psalm 46:5